REGULAMENT PENTRU VIZITATORI

 Scopul prezentului regulament este de a informa vizitatorii despre condițiile în care pot vizita muzeul; acesta este conceput pentru a proteja siguranța persoanelor și a obiectelor de patrimoniu și pentru a garanta calitatea experienței vizitatorilor.

Supraveghetorii, muzeografii, agenții de securitate și personalul de specialitate oferă informații și asistență în eventualitatea unei probleme. Personalul instituției are responsabilitatea de a se asigura că regulamentul pentru vizitatori este respectat.

  1. Accesul

1.1. Intrarea în muzeu este permisă numai vizitatorilor care dețin bilete sau abonamente  valabile (conform prețurilor afișate) . Aceștia trebuie să-și păstreze biletele cu ei pe parcursul vizitei, deoarece ar putea fi rugați să le prezinte în orice moment.

1.2 Grupurile mai mari de 10 persoane beneficiază, la cerere, de ghidaj gratuit. Grupurile mai mici beneficiază de ghidaj contra cost, conform tarifelor afișate și în baza unei programări cu 24 de ore înainte, la numărul de telefon: 0245.613.946.

Ghidajul este asigurat de personalul de specialitate, supraveghetorii neavând atribuții în această direcție.

1.3. Închiderea anumitor săli sau secții ale muzeului este anunțată anterior cumpărării biletului și nu dă dreptul vizitatorilor la reduceri sau restituiri.

1.4. Se interzice în mod expres să se aducă în instituție: biciclete sau alte vehicule, cu excepția căruciorului pentru persoanele cu dizabilități și a cărucioarelor pentru transportul copiilor; arme și muniții (agenții organelor de drept public sunt exceptați de la această regulă, cu condiția informării conducerii muzeului); substanțe explozive, inflamabile sau volatile; obiecte periculoase, mirositoare, excesiv de grele; animale.

1.5. Ultimul grup care vizitează expoziția de bază intră cu 30 de minute înainte de ora de închidere anunțată.

1.6. Muzeul poate deveni uneori aglomerat. Vă rugăm să aveți răbdare și să manifestați respect față de ceilalți vizitatori.

  1. Orarul de vizitare

2.1. Expozițiile muzeului sunt deschise de marți până duminică între orele 09:00 – 18:30, pentru programul de vară, respectiv 9:00 – 17:00, pentru programul de iarnă.

  1. Bagajele

3.1. Vizitatorii nu pot intra în muzeu cu bagaje, exceptând: gențile de mână, pungile de dimensiuni standard și cărucioarele pliabile sau accesoriile pentru mobilitate, în cazul persoanelor cu dizabilități.

3.2. Instituția nu își asumă răspunderea pentru bunurile personale lăsate nesupravegheate.

  1. Fotografiatul, înregistrarea video și audio

4.1. Fotografierea cu bliț nu este permisă în niciun loc al muzeului. Utilizarea lămpilor și a altor aparate de iluminat este, de asemenea, interzisă. Fotografiile, înregistrările video și audio, realizate contra taxei afișate, pot fi folosite doar în scop personal și necomercial.

4.2. Utilizarea fotografiilor și a filmelor în scop profesional sau comercial este posibilă numai pe baza unui contract.

4.3. Muzeul este monitorizat permanent, pentru asigurarea securității patrimoniului și pentru siguranța publicului.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Legea GDPR), vizitatorii care nu doresc să fie filmați de camerele de supraveghere din spațiile expoziționale ale muzeului, nu vor avea acces în instituție.

  1. Siguranța

5.1. Pentru a proteja siguranța persoanelor și a obiectelor de patrimoniu, vizitatorilor NU LE ESTE PERMIS:

– să fumați în incinta muzeului.

Fumatul este permis numai în locurile special amenajate din curtea interioară a instituției;

– să consume alimente sau băuturi în spațiile expoziționale;

– să consume băuturi alcoolice sau să fie sub influența acestora;

– să atingă obiectele de patrimoniu;

– să lase graffiti, inscripții, mărci sau alte urme oriunde în muzeu;

– să alerge sau să împingă persoane ori obiecte;

– să împiedice circulația vizitatorilor și să blocheze în orice fel căile de acces;

– să lăsați copiii nesupravegheați sau să le permiteți să se comporte necorespunzător;

– atingerea prizelor, întrerupătoarelor, aparatelor de menținere a temperaturii și umidității ambientale, a oricăror dispozitive prezente în spațiile destinate publicului vizitator.

  1. Comportamentul în caz de cutremur sau incendiu.

6.1. În cazul unui cutremur, vizitatorii trebuie să-și păstreze calmul, să nu alerge; este indicat ca ei să aștepte îndrumarea personalului din muzeu.

6.2. În incinta instituției există butoane de alarmă marcate, prin care se declanșează alarma de incendiu, precum și planuri de evacuare.

6.3. Când sună alarma de incendiu, toată lumea trebuie să părăsească clădirea. Această evacuare trebuie să se desfășoare într-o manieră ordonată, sub îndrumarea angajaților muzeului și a personalului de securitate.

  1. Personalul care deservește publicul

7.1. Angajații muzeului sunt identificabili prin legitimații și au autoritatea de a solicita vizitatorilor respectarea prezentului regulament. În circumstanțe specifice, personalul instituției poate conduce vizitatorii în afara incintei.

7.2. Vizitatorii trebuie să se abțină de la orice comportament care ar putea pune în pericol securitatea altor persoane și integritatea exponatelor. Degradarea bunurilor de patrimoniu sau distrugerea acestora constituie infracțiuni, fiind pedepsite prin legislația actuală.

7.3. Nu sunt permise atitudini insultătoare sau violente la adresa angajaților muzeului. Instituția publică nu poate fi trasă la răspundere pentru accidentele rezultate din nerespectarea acestui regulament.

  1. Animale

8.1 Nu este permis accesul cu animale în muzeu, cu excepția câinilor ghizi, special antrenați pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități.

  1. Punctele de prim-ajutor

9.1. În cazul producerii unui eveniment cu implicații asupra vizitatorilor, persoana însoțitoare va aplica procedura internă pentru acordarea primului ajutor.

9.2. Pentru acordarea primului ajutor medical de specialitate, personalul muzeului va anunța telefonic serviciul de urgență 112.

  1. Contacte și feedback

10.1. Pentru orice sugestie, solicitare sau reclamații vizitatorii se pot adresa personalului de serviciu sau pot trimite mesaje la adresa de email contact@muzee-dambovitene.ro.

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște nu poate fi tras la răspundere pentru accidentele rezultate din nerespectarea acestui Regulament.

 Consiliul de Administrație