Ziua de 9 mai are în conștiința poporului roman o triplă semnificație: proclamarea independenței de stat a României, la 9 mai 1877, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, la 9 mai 1945 și Ziua Europei, la 9 mai 1950.

La 9 mai 1877 a fost proclamată Independenţa României ca urmare a declanşării Războiului de Independenţă al României, parte a Războiul ruso-turc din anii 1877 – 1878.

La începutul anului 1877, vasală Imperiul Otoman, România era silită să recunoască suzeranitatea otomană, să plătească un tribut anual şi să accepte stăpânirea Porţii în Dobrogea, la gurile Dunării, iar independenţa ţării devenise un ideal al tuturor românilor.

Astfel, izbucnirea Războiul ruso-turc în aprilie 1877, a reprezentat ocazia ideală pentru a profita de contextul internaţional în realizarea independenţei României.

În aprilie 1877, România a semnat convenţia cu Rusia prin care permitea armatei ruse să treacă pe teritoriul ei şi să ocupe linia Dunării până la gura Oltului. În temeiul aceleiaşi convenţii, armata română s-a angajat să fie concentrată în Oltenia de sud.       

La 9 mai 1877, ministrul de Externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare... Suntem dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă… Guvernul va face tot ce va fi în putinţă ca starea noastră de stat independent şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa”.

A doua zi, la 10 mai, Camerele reunite au proclamat şi votat independenţa României, iar domnitorul Carol I a promulgat-o, fiind apoi publicată în Monitorul Oficial.

Totodată, Guvernul roman a hotărât încetarea plăţii tributului de 914.000 lei, suma fiind direcţionată către bugetul Armatei.

Pe front, în iunie, trupele ruse au trecut Dunărea şi au început operaţiile pe teritoriul Imperiului Otoman, dar s-au lovit de rezistenţa lui Osman Paşa, la Plevna, fiind nevoite să oprească înaintarea. Astfel, 38.000 de soldaţi români şi 108 tunuri, parte a Diviziilor 2 şi 4 infanterie şi a unei divizii de rezervă, au intrat în războiul de peste Dunăre.    

La 30 august 1877, trupele române şi ruse vor porni un atac urmat de cucerirea redutei Griviţa 1 de către români. Două luni mai târziu, românii au cucerit şi cetatea Rahova. Plevna a reuşit să reziste până la 28 noiembrie, fiind încercuită de trupele ruso-române. Osman Paşa a încercat să străpungă încercuirea şi să se retragă, dar manevra sa a eşuat, astfel încât el şi armata sa s-au predat.

După căderea Plevnei, trupele române au trecut la asedierea Vidinului, iar cele ruse au pornit în grabă către Constantinopol. După ce au cucerit Plovdiv (Filipopol) şi Edirne (Adrianopol) şi au ajuns în apropierea capitalei la 18 ianuarie 1878, Turcia a fost nevoită să ceară un armistiţiu. În acest context, la 19 februarie 1878 s-a semnat tratatul de la San Stefano. Tratatul recunoştea, printre altele, independenţa României, întărită la Congresul de la Berlin din vara anului 1878. România a fost recunoscută ca stat independent şi i s-a restabilit autoritatea asupra Dobrogei. Portului Constanţa i-a fost asigurat accesul direct la Marea Neagră. Rusia câştiga, însă, gurile Dunării şi relua în stăpânire judeţele din sudul Basarabiei, care fuseseră retrocedate României prin tratatul de pace de la Paris din 1856.

Esențial a fost faptul că s-a recunoscut independența României pe plan international, cucerită cu jertfe mari umane și materiale de către poporul roman. Trebuie subliniat faptul că fără recunoașterea independenței România nu s-ar fi dezvoltat economic, nu s-ar fi afirmat pe plan international și nu s-ar fi realizat Marea Unire din anul 1918.

 

Text: dr. Corina Andrei

“Cu drepte dovediri din dogmele bisericii răsăritului, a supradejghinării papistașilor descoperită și așezată de preaînvățatul ieromonah Maxim Peloponiseanul. Acum întâiul tipărit pre limba rumânească cu porunca și toată cheltuiala prea luminatului și înălțatului domn și oblăduitoriu a toată Țara Românească, Ioan Constandin Basarab Voevod. Și s-au tipărit în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire în Snagov, la anul mântuirii lumii 1699, în luna aprilie de smeritul întru iermonahi Antim Ivireanul”.O altă carte tipărită de Antim Ivireanul la Mănăstirea Snagov, despre care Helladius spunea că, „este mai rară decât corbul alb” este "Carte sau lumină".Titlul și textul cărții, încadrate într-un chenar simplu, au fost tipărite cu cerneală neagră, cu 30 de rânduri pe pagină. Pe versoul foii de titlu este stema lui Constantin Brâncoveanu și 8 versuri închinate domnitoruluiExemplarul cu nr. de inventar 6884, din colecția muzeului, are legătura refăcută în carton și piele brun roșcată, cotor cu 4 nervuri profilate. Cartea nu are foaia de titlu, dar are numeroase însemnări manuscrise făcute cu cerneală neagră și caractere chirilice: pe foaia de gardă și alte pagini.

FOTO:

https://www.facebook.com/MuzeuldeIstorieTargoviste/photos/pcb.3005241119522615/3005241009522626/?type=3&theater

https://www.facebook.com/MuzeuldeIstorieTargoviste/photos/pcb.3005241119522615/3005241056189288/?type=3&theater

 

„Slavă, cinste și închinăciune celui în Troița unuia Dumnezeu, cari ne-au ajutatu după începutu de amu ajunsu și sfârșitului. Iară cei ce vă veți întâmpla a citi, bucurați-vă în Domnului și vă rugați pentru mine, și ce greșeală veți afla, îndreptați cu Duhul blândețelor nepuindu-ne în ponosu, că precum iaste cu neputință omului a nu păcătui, într-acestaș chip și Tipografului a rămâne fără greșală.Tipăritu-s-au în Anulu de la spășenia lumii 1697, de smeritul întru ermonahi Anthim Ivireanul”.Pentru a face înțeles cuvântul Domnului, în rândul credincioșilor care veneau la biserică, Antim Ivireanul tipărește la Snagov, în anul 1967, o Evanghelie. Textul este tipărit cu roșu și negru pe două coloane, cu 35 de rânduri pe pagină și este încadrat într-un chenar simplu. Foaia de titlu are ca frontispiciu o gravură, reprezentând într-un triptic pe Maica Domnului, Mântuitorul și Evanghelistul Ioan. Pe versoul foii de titlu este stema Țării Românești și 10 versuri închinate domnitorului Constantin Brâncoveanu. Volumul are mai multe frontispicii și patru xilogravuri, reprezentând- i pe cei patru evangheliști, fiecare xilogravură având dimensiunea unei pagini.Exemplarul cu nr. de inventar, 6830, din colecția muzeului, corespunde descrierii din Bibliografia Românească Veche, respectiv Tomul I ( 1508-1716) și în prezent, este într-o stare de conservare bună. Legătura cărții, restaurată de D-na Bălășescu Tatiana, este în lemn și piele de culoare maro, prezintă urme de încuietori, cotor cu trei nervuri profilate. Marginea coperților poartă un chenar cu motive florale ce evidențiază zona centrală formată dintr-un medalion în cadrul căruia este o scenă religioasă, din păcate, ilizibilă.Cartea are foaia de titlu, filele cu cele patru gravuri și conține însemnări manuscrise marginale, făcute cu cerneală neagră, nedescifrate deocamdată, pe următoarele pagini: 6,7,11, 103, 135, 145, 196.

95139742 2991135977599796 8262224322412675072 o       Achiziție a C.N.M. Curtea Domnească Târgoviște în anul 1957, posibil din centrul ceramic de la Drăgăești din Dâmbovița. De formă ovoidală, vasul este lucrat la roată, ars, angobat și smălțuit, prezentând motive decorative vegetale și zoomorfe face parte din colecția de Ceramica IV/C a muzeului. Prezente în cele mai importante momente ale nunții ulcioarele ocupau un loc deosebit în tradițiile românilor din zona Munteniei (Argeș, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Teleorman). Ulcioarele erau prezente în momentele cele mai importante ce preceda nunta propriu-zisă și erau comandate de mire. Viitorul mire își trimitea pețitorii la părinții fetei cu o ploscă sau ulcior cu vin. Dacă părinții fetei beau din ulcior, însemna că au acceptat pețirea. Erau folosite și pentru chemarea la nuntă, care avea loc joia, în săptămâna nunții. Acesta era purtat de către fratele de mire alături de un ștergar de nuntă. Dacă se bea din el de către cei care erau invitați la nuntă, însemna că invitația era acceptată. Un loc important ulciorul îl ocupa la petrecerea de sâmbătă seara (dinaintea nunții) și la masa mare de duminică, care consfințea unirea viitoarei familii și a rudelor acestora. Cei care trebuiau să bea primii din ulciorul plin cu vin erau mirii. Ornamentele și cromatica folosite la decorarea vasului sunt plină de simboluri ancenstrale și rolul lor era de protejare a familii . Simbolul șarpelui reprezintă forțele magice ale pământului, protejează familia și îi asigură fertilitatea, iar culorile folosite (alb, maro, verde, albastru) întregesc credințele populare legate de forțele magice ale pământului (puritate, prosperitate, sănătate, fertilitate).

Muzeograf, Cristina Stana, CNMCD Targoviște

 

95321870 2991136020933125 1806558674575949824 o

scoala militara de cavalerie12     Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie, inaugurată ceremonial abia în 1919 în prezenţa regelui Ferdinand I, este una dintre instituţiile reprezentative ale învăţământului militar românesc, care a funcţionat la Târgovişte între 1910 şi 1948. De pe băncile ei vor ieşi o parte din elita cadrelor militare ale ţării, care vor activa în Al Doilea Război Mondial, menţionându-l doar pe viitorul mareşal Ion Antonescu, personalitate controversată din punct de vedere politic dar căruia nu i se pot retrage realele calităţi militare. Ca o dovadă a înaltei ţinute şi a pregătirii excepţionale care se făcea în cadrul acestei instituţii mai amintim şi numele lui Felix Ţopescu, Toma Tudoran, târgoviştean prin adopţie, originar din Iaşi, şi Henri Rang, multipli campioni ai întrecerilor hipice în anii '30 ai secolului trecut din Regatul Unit, Germania, Austria şi Polonia.

            Construcţie monumentală, bine proporționată, sobră, cu săli înalte și spațioase, realizată între anii 1907 – 1910, clădirea centrală a Şcolii adăpostea biroul comandantului, sălile de clasă, cazinoul ofițerilor și dormitoarele elevilor. Pe frontispiciul ei va fi inscripționată deviza acestei școli: „OFIȚERUL DE CAVALERIE TREBUIE SĂ FIE CĂLĂREȚ ȘI CAVALER”, deviză care este vizibilă până în prezent. În spatele pavilionului central se situau alte construcții necesare cazărmii: clădirile pentru ostași, infirmeria, bucătăria, sala de mese, baia, spălătoria, patru grajduri a câte 84 de cai fiecare, două manejuri, infirmeria de cai, potcovăria, magazii de furaje. Manejul, având o suprafață de 1000 metri pătrați, dispunea de un acoperiș susținut cu o dantelărie de grinzi, ancore și tiranți metalici. Acesta permitea efectuarea călăriei pe timp nefavorabil. În partea din spate a cazărmii, întinzându-se pe o suprafață de 25 hectare, se afla hipodromul, care dispunea și de o tribună (construită de Societatea Hipică „Târgoviște”, la fel ca și pista de alergări) care permitea spectatorilor să urmărească cursele hipice, săriturile peste obstacole și alte exerciții specifice.

După 1948 spaţiul fostei Şcoli de Cavalerie va rămâne legat de activitatea militară servind drept cazarmă mai multor unităţi militare, până în anul 2003. Destinul avea să îi rezerve un rol esenţial în timpul evenimentelor din 1989, care au dus la sfârşitul regimului totalitar din România.

Conceptul expozițional se rezumă în a reface, în proporție de peste 90% atmosfera de la sfârșitul anilor '80 și a aminti importanta moștenire a vechii Școli de Cavalerie din Târgoviște.

În perioada stării de urgență, muzeele din cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște nu vor putea fi vizitate ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.

Muzeele şi casele memoriale aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte sunt: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul de Artă, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Muzeul ”Casa Romanţei”, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România", Peştera Ialomiţei, Muzeul Etnografic "Prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa. 

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Biroul Relaţii Publice al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Având în vedere contextul riscului de răspândire a infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și ca urmare a deciziei Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște vă comunică faptul că suspendă vizitarea Peșterii Ialomiței până la 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii.

         Totodată vă reamintim că și celelalte muzee şi casele memoriale aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte și anume: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul de Artă, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Muzeul ”Casa Romanţei”, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România", Muzeul Etnografic "Prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa, sunt închise.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Biroul Relaţii Publice al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Având în vedere noile măsuri anunţate în conferinţa de presă organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, de către secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat și secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, în contextul prevenirii de posibilele infecţii cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște vă comunică faptul că sistează activităţile cu public pentru muzeele componente, până la 31 martie 2020, cu posiblitatea de prelungire.

         Muzeele şi casele memoriale aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte sunt: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul de Artă, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Muzeul ”Casa Romanţei”, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România", Peştera Ialomiţei, Muzeul Etnografic "Prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa. 

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Biroul Relaţii Publice al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

         Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște vă comunică faptul că suspendă evenimentele culturale şi vizitarea muzeelor de către grupuri organizate, în perioada 11 martie - 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, conform dispoziţiei Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 215 din 10 martie 2020.

         Măsura are drept scop prevenirea extinderii îmbolnăvirilor cauzate de virusurile gripale, dar şi de posibilele infecţii cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

         Muzeele şi casele memoriale aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte sunt: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul de Artă, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Muzeul ”Casa Romanţei”, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România", Peştera Ialomiţei, Muzeul Etnografic "Prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa.

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Biroul Relaţii Publice al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

sigla siteConsiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „CETATEA ROMANŢEI” Târgovişte, organizează la Muzeul „Casa Romanţei” Târgovişte suita de evenimente

 

MĂRȚIȘORUL ȘI ROMANŢA

- comori ale patrimoniului românesc -

 

         Manifestările se înscriu în programul „Casa Romanţei – ambasadă a culturii la Târgovişte” şi se desfăşoară sub patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilorşi Cluburilor pentru UNESCO (FEACU) în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Târgovişte, filialaDâmboviţa a Uniunii Scriitorilor din România, UniuneaZiariştilorProfesionişti - Filiala Dâmboviţa, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Biblioteca orășenească „Gheorghe N. Costescu” din Pucioasa, Liceul „Petru Cercel” din Târgoviște și Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.

 

                                      Programul evenimentelor

 

Joi, 05 martie, ora 10.00 și Vineri, 06 martie 2020, ora 12.00

- „Comori ale patrimoniului românesc și ale patrimoniului mondial UNESCO” - vizite de informare și de prezentare a Muzeului „Casa Romanței” pentru elevi din Târgoviște.

- Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

 

SERATA „MĂRȚIȘOARE CU ROMANȚE”

*vineri, 06.03.2020, ora 16,00

- Deschidere festivă - alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

- „Mărțișorul și Romanța, comori ale patrimoniului românesc” șiprezentarea Muzeului “Casa Romanţei” – muzeograf Andrei Vasiliu

- „Mărțișoare cu poeme de dragoste” – prezintă George Coandă – momente poetice susținute de poeți dâmbovițeni, membri ai Uniunii Scriitorilor din România și ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni: Carmen Georgeta Popescu, Constanța Popescu, Ecaterina Petrescu Botoncea, Michelle Bârligeanu, Maria Panțuroiu, Domnica Vărzaru, Flori Bungete, Florin Tănase, Constantin Voicu.

- „Omagiu poetic floral” – expoziție cu tablouri florale a artistului plastic Ana Muzescu și moment poetic George D. Piteș.

- „Cântaţi romanţele” – momente artistice susţinute de laureaţi ai Festivalului Naţional “Crizantema de Aur” – Cristina Dan și Daiana Berbec, împreună cu Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”.

- Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

 

Intrarea la eveniment se face în regim de vizitare, în limita locurilor disponibile.
Preț bilet: 8 lei. Preț redus: 4 lei pentru elevi, studenți, pensionari.