TRACOLOGIEPentru a da un nou impuls cercetării cu privire la civilizația și cultura tracilor,  din patru în patru ani se organizează  un Congres Internațional de Tracologie, cu rolul de a facilita schimbul de experienţă şi informaţii, şi în acelaşi timp de a creea premisele unor noi proiecte comune de cercetare pe viitor.

Anul acesta se desfăşoară al XII-lea Congres Internaţional de Tracologie  la Târgovişte, cu tema “Tracii şi vecinii lor în epocile bronzului şi fierului”, locaţia fiind Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Universităţii Valahia, începând de marţi, 10 septembrie 2013,  ora 17.00, până pe 14 septembrie 2013.

  Materialele celui de-al XII-lea Congres Internaţional de Tracologie sub formă de studii vor fi prezentate de istorici și arheologi din țările al căror teritoriu a relevat vestigii aparținând acestora: Germania, Finlanda, Polonia, Serbia, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Egipt, Turcia, Franţa, Grecia şi România.

Congresul îşi va desfăşura lucrările pe mai multe secţiuni, iar Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte va fi reprezentat de către arheologii Ana Ilie, Gheoghe Olteanu, Ovidiu Cîrstina, A. Păunaş, I. Bogdan cu lucrarea: „Exploatarea surselor de sare din bazinul superior al Ialomiţei din perioada epocii bronzului până în sec. I dupa Christos” ( „L¢exploitation des sources salées du bassin supérieur de la rivière Ialomiţa de l¢âge du Bronze jusqu¢au Ier siècle ap. J. –C.”)

Manifestarea se desfăşoară sub patronajul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, contributia acestuia la desfăşurare fiind determinată de alegerea Târgoviştei pentru organizarea  celei de-a XII-a  ediţii.

Organizatori:

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Institutul de Arheologie „V. Pârvan” Bucureşti

Uniunea Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice - Comisia 30

Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Muzeul Brăilei

Afis 8 septembrie 2013       Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte organizează o expoziţie de fotografie “Călător prin Transilvania Medievală” ce aparţine  artistului fotograf clujean Ştefan Socaciu. Vernisajul va avea loc duminică, 08.09.2013, orele 17.00, la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189.

       Expoziţia “Călător prin Transilvania Medievală” este formată din 52 de imagini, din care o parte sunt fotografii aeriene, care prezintă patrimoniul istoric al Transilvaniei, monumente medievale, biserici, biserici fortificate, cetăţi, castele, etc. Imaginile din expoziţia de faţă fac parte dintr-un documentar fotografic mai amplu în care Ştefan Socaciu a fotografiat peste 600 de monumente medievale din toată ţara.

 În expoziţie, pe lânga imaginile cu biserici fortificate cunoscute, monumente UNESCO, cum ar fi Biertan, Prejmer, Viscri, Saschiz, Câlnic, Sighişoara, sau cu biserici de lemn din Maramureş, de asemenea monumente UNESCO, Bârsana, Poienile Izei, artistul fotograf a încercat să aleagă şi o serie de monumente importante din punct de vedere istoric, dar în acelaşi timp monumente mai puţin cunoscute publicului, cum ar fi: Biserica Sfântul Nicolae din Densuş, jud. Hunedoara, care este una din cele mai vechi biserici din România în care serviciul liturgic se desfăşoară neîntrerupt până în prezent; Mănăstirea Cârţa, jud. Sibiu, care a fost în evul mediu un aşezământ monahal cistercian; Biserica din Herina, jud Bistriţa-Năsăud, construită între 1250-1260 o biserică în stil romanic monument istoric şi de arhitectură, una din cele mai valoroase biserici romanice din România; Cetatea din Feldioara construită în secolul XIII, fiind cea mai importantă fortificaţie ridicată de cavalerii teutoni in Transilvania.

 Ştefan Socaciu (n. 1977) este specializat în fotografie documentară arhitecurală, în special monumente istorice, ilustrând numeroase albume de fotografie dedicate Transilvaniei, (Biserici clujene, Ed. Tribuna 2012; Cluj-Napoca, album istoric, Editura Tribuna, 2012; Transilvania Medievală, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 2012; Cluj-Koloshvar-Klausenburg, album istoric, Cluj-Napoca, 2007, etc.).

           În anul 2013 Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte organizează cea de-a IV-a ediţie a Bienalei de gravură „Gabriel Popescu”, ce poartă numele marelui artist care s-a născut şi a locuit pe meleaguri dâmboviţene, la Vulcana Pandele.

            Anul acesta cea de-a patra ediţie a bienalei îşi propune:

-          îmbogăţirea colecţiei Muzeului de Artă, secţie a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, cu lucrări de gravură contemporană;

-          mijlocirea relaţiilor Muzeului de Artă din Târgovişte cu artişti gravori din întreaga ţară ;

-          revitalizarea contactului Muzeului de Artă cu tendinţele şi orientările creaţiei grafice contemporane;

-          oferirea unui mediu de apropiere, cunoaştere şi competitivitate între artiştii gravori din România.

Tema concursului este liberă, la alegerea participanţilor. Participarea este gratuită.

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

         Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, absolvenţilor şi studenţilor academiilor de artă din ţară.

Numărul gravurilor care pot fi înscrise la competiţie este de cel mult două lucrări, având dimensiunile minime de 150x210 mm şi cele maxime de 500x700 mm (dimensiunea hârtiei).

Sunt admise toate tehnicile de gravură multiplicabilă cu excepţia monotipurilor şi fotocopiilor.

Lucrările neînrămate, fără paspartout ori sticlă, imprimate pe hârtie (maxim exemplarul nr. 5 din tirajul gravurii) şi executate în perioada 2011 - 2013, vor fi expediate corespunzător ambalate şi neapărat însoţite de formularul de participare la concurs. Fiecare artist va completa formularul citeţ cu litere de tipar, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului. Prin semnarea formularului, artistul acceptă necondiţionat regulamentul Bienalei de gravură „Gabriel Popescu”. Formularele de participare nesemnate atrag după sine neparticiparea la concurs.

În cazul în care formularul nu poate fi procurat din diferite motive, fiecare artist este rugat să trimită atât pe hârtie, cât şi în format digital (CD sau e-mail la una din adresele persoanelor de contact), următoarele:

-          fotografia autorului;

-          fotografia/iile color a/le lucrării/lor înscrise;

-          datele lucrării/lor (titlul, data realizării lucrării, dimensiunile, tehnica - tehnicile în ordinea utilizării lor, tirajul gravurii şi numărul exemplarului trimis, valoarea lucrării, în cazul în care gravura înscrisă a fost publicată, va fi specificată publicaţia şi toate datele acesteia: titlul, nr./vol., an, editură);

-          C.V. (care să cuprindă obligatoriu: anul şi locul naşterii, adresa, adresa e-mail unde există, un număr de telefon de contact, studiile, apartenenţa la asociaţii / uniuni artistice naţionale sau internaţionale – unde este cazul – şi informaţii pe scurt despre întreaga activitate artistică, până la data participării la acest concurs);

-          O adresă semnată prin care fiecare artist acceptă necondiţionat regulamentul şi doreşte sau nu să-şi doneze lucrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Lucrările şi toate datele precizate mai sus vor fi expediate, până la data de 31.10.2013, data poştei, pe adresa instituţiei: Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Strada Justiţiei, Nr. 7, cod 130017, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Juriul va fi alcătuit din critici de artă, artişti plastici şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi se va întruni pentru dezbatere şi stabilirea lucrărilor premiate în perioada 04.11.2013 – 08.11.2013.

De asemenea, juriul îşi va rezerva dreptul de a selecta lucrările care urmează a fi expuse şi jurizate.

PREMII

 

PREMIUL I –      2500 lei

PREMIUL II –     2000 lei

PREMIUL III –    1600 lei

MENŢIUNE I –   1500 lei

MENŢIUNE II –  1400 lei

MENŢIUNE III – 1300 lei

PREMIUL SPECIAL – 1700 lei

           

Vernisajul şi festivitatea de înmânare a premiilor vor avea loc vineri, 22 Noiembrie 2013, la Muzeul de Istorie, orele 1100, moment pentru care premianţii vor fi informaţi din timp.

Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 22.11.2013 – 10.01.2014.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a expune, reproduce şi publica lucrările participante la expoziţie în scopuri promoţionale.

Se va edita un pliant care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziţie în format electronic.

ATENŢIE!

În situaţia neacordării unor premii, Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sumele respective prin atribuirea mai multor menţiuni.

Valoarea premiilor se constituie în preţ de achiziţie a lucrărilor care vor deveni proprietatea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Lucrările nedonate, vor fi returnate numai după închiderea expoziţiei, până la data de 15.03.2014. Cheltuielile de expediere (trimitere - returnare) vor fi suportate de participanţi.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului.

Nerespectarea condiţiilor regulamentului duce la eliminarea artistului din concurs.          

Persoana de contact:

-          Marilena Iordache - Muzeul de Artă, telefon 0736394086

           

 S-a deschis expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” în care vizitatorii vor putea vedea o parte din istoria noastră recentă.

Expoziţia poate fi vizitată de marţi - duminică, între orele 9.00 – 17.00  iar preţul unui bilet este de 7 lei. Elevii şi studenţii au reducere 50%. 

Taxă de fotografiat:

-         pentru amatori : 15 lei /oră/ aparat

-       pentru profesionişti: 25 lei /oră/ aparat

Taxă de filmat:

-         pentru amatori : 40 lei /oră/ aparat

-         pentru profesionişti :

                     750 lei /oră/aparat (pentru spaţii exterioare)

                  1500 lei / oră /aparat ( pentru spaţii interioare)

Taxă pentru închirieri spaţii : 120 lei/oră

Programarea pentru ghidaj în limba engleză este obligatorie şi se face cu cel puţin 48 ore în avans.

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte anunţă publicului vizitator deschiderea expoziţiei dedicată momentului  din 25 decembrie 1989  în clădirea  fostei Şcoli de Cavalerie, respectiv fosta Unitate Militară 01417 din imediata apropiere a Gării de Sud, bld. Carol I, nr. 49, Târgovişte.

            Deschiderea va avea loc marţi, 3 septembrie 2013, ora 1100.

Biroul Relaţii Publice al C.N.M. “Curtea Domnească” Târgovişte

DSC00400Conferinţa de presă prilejuită de descoperirea  unui pandantiv din piatră, vechi de peste 20.000 de ani

 

            Luni, 19 august 2013, la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, a avut loc conferinţa de presă pentru prezentarea rezultatelor campaniei de cercetare arheologică desfăşurată la „Poiana Cireşului”, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

            La eveniment au participat membrii colectivului de cercetare,  aflat sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, compus din angajaţii Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște, cercetător științific II dr. Elena-Cristina Nițu-șefa șantierului, dr. Ovidiu Cîrstina-directorul muzeului și dr. Daniela Iamandi-șef secție Conservare-Restaurare, precum și din doctoranzi (drd. Octavian Rogozea și drd. Andrei Stavilă) și studenți (Florică Marius, Căpățână Alina, Mirică Alexandru, Nițu Alberto, Lupu Florin, Șerbănescu Sebastian) ai Universității Valahia din Târgoviște.

            Potrivit colectivului de arheologi rezultatele sunt peste aşteptări, cercetările arheologice desfăşurate în acest an, au scos la lumină artefacte cu semnificaţii ştiinţifice deosebite. Dintre acestea, cel mai important este un pandantiv din piatră, gravat cu motive geometrice, recuperat dintr-un strat care aparține culturii gravetiene, datat la peste 20.000 ani (datări radiometrice prin metoda C-14).           

               Descoperirea este cu totul excepțională și întregeşte patrimoniul arheologic european, acesta fiind al treilea obiect de podoabă de acest fel descoperit în România. Cercetările din acest an au scos la iveală și alte artefacte de mare importanță pentru întregirea imaginii asupra culturii gravetiene de pe teritoriul României. Aceste descoperiri vin să completeze impresionanta colecție de obiecte de artă paleolitică care va fi găzduită de noua secție a muzeului din Târgoviște privind Evoluția omului, care se va deschide, la Galeriile Stelea cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița. 

 

POTLOGIÎn perioada 1-3 iulie a.c., colectivul de specialitate al secţiei de conservare-restaurare din cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte a participat la  restaurarea Monumentului Eroilor din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa. S-a intervenit atât asupra elementelor din piatră, ce formează corpul central al monumentului, acestea prezentând un atac biologic masiv (muşchi şi licheni), dar şi aupra plăcilor comemorative şi a componentelor artistice turnate în bronz, care au fost afectate de un atac activ de coroziune. 

 

 

 

 

 

Imagini ale monumentului înainte de restaurare

Imagini ale monumentului după restaurare 

iaEveniment:   „SĂRBĂTOAREA IEI!..ÎNCEPUTUL A FOST PE PRISPA CASEI DE LA ŢARĂ”

Locul de desfăşurare: Curtea Muzeului de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189. 

Data:Vineri, 21 Iunie 2013, începând cu ora 12:00

Comunicat de presă

 

invitatie harta

Eveniment: LANSAREA PRIMEI  HĂRŢI TURISTICE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL “CURTEA DOMNEASCĂ”

Locul de desfăşurare: Ansamblul Monumental “Curtea Domnească” Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 181

Data: 1 Iunie 2013, ora 10:30

Comunicat de presă

afis dan popescu 1 iunieExpoziţia: “FLORILE COPILĂRIEI”

Locul de desfăşurare: Muzeul de Artă,  str. Calea Domnească, nr. 185. 

Vernisaj: 1 iunie 2013, ora 11.00

Durata: 1 - 14 iunie 2013

Comunicat de presă