“Cu drepte dovediri din dogmele bisericii răsăritului, a supradejghinării papistașilor descoperită și așezată de preaînvățatul ieromonah Maxim Peloponiseanul. Acum întâiul tipărit pre limba rumânească cu porunca și toată cheltuiala prea luminatului și înălțatului domn și oblăduitoriu a toată Țara Românească, Ioan Constandin Basarab Voevod. Și s-au tipărit în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire în Snagov, la anul mântuirii lumii 1699, în luna aprilie de smeritul întru iermonahi Antim Ivireanul”.O altă carte tipărită de Antim Ivireanul la Mănăstirea Snagov, despre care Helladius spunea că, „este mai rară decât corbul alb” este "Carte sau lumină".Titlul și textul cărții, încadrate într-un chenar simplu, au fost tipărite cu cerneală neagră, cu 30 de rânduri pe pagină. Pe versoul foii de titlu este stema lui Constantin Brâncoveanu și 8 versuri închinate domnitoruluiExemplarul cu nr. de inventar 6884, din colecția muzeului, are legătura refăcută în carton și piele brun roșcată, cotor cu 4 nervuri profilate. Cartea nu are foaia de titlu, dar are numeroase însemnări manuscrise făcute cu cerneală neagră și caractere chirilice: pe foaia de gardă și alte pagini.

FOTO:

https://www.facebook.com/MuzeuldeIstorieTargoviste/photos/pcb.3005241119522615/3005241009522626/?type=3&theater

https://www.facebook.com/MuzeuldeIstorieTargoviste/photos/pcb.3005241119522615/3005241056189288/?type=3&theater