sigla siteComplexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „CETATEA ROMANŢEI” Târgovişte, organizează miercuri, 15 ianuarie 2020, la Muzeul „Casa Romanţei” Târgovişte, evenimentul

 

ZIUA CULTURII NAŢIONALE

PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI

 

         Manifestările se înscriu în programul „Casa Romanţei – ambasadă a culturii la Târgovişte” şi se desfăşoară sub patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilorşi Cluburilor pentru UNESCO (FEACU) în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Inspectoratul ŞcolarJudeţeanTârgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişte, ReprezentanţaDâmboviţa a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea ZiariştilorProfesionişti - Filiala Dâmboviţa șiFiliala „Mihai Viteazul” a Cultului Eroilor.

 

                                              Programul evenimentului

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

- PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI -

Miercuri, 15 ianuarie 2020

 

*ora 11,00 – Deschiderea festivă a manifestărilor. Alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

- Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

-         „MARI SCRIITORI ŞI JURNALIŞTI” - Alocuţiuni ale reprezentanţilor Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţa și ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

-         Momente artistice susţinute de elevi ai Liceului de Arte “Bălaşa Doamnă” (Corul „Sonoris” – dirijor prof. Maria Iancu) şi ai Seminarului Teologic “Sfântul Ioan Gura de Aur” (Grupul „Excelsior” – dirijor prof. Florinel Cazan).

-         “Cântaţi romanţele” – interpretarea unor romanţe celebre pe versuri ale marilor poeți români, împreună cu publicul şi cu Alina Mavrodin Vasiliu.

-         Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

         

SERATA „COMORI ALE ROMANȚEI”

*ora 17,00 - Deschidere festivă - alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

             - Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

- “Patrimoniul poetic al Romanţei” – contribuția Romanței la promovarea poeziei românești - alocuţiuni din partea Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţași ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

- “Cântaţi romanţele” – momente artistice susţinute de Grupul vocal “Doruleţul” condus de Mihail Vlădăreanu, alături de laureaţi ai Festivalului Naţional “Crizantema de Aur” – Bogdan Hrestic, Nicoleta Vasile, Daiana Berbec, împreună cu Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”.

-         Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.