sigla siteMarţi, 7 aprilie 2015 la Muzeul de Istorie se desfăşoară atelierul Nanomaterialele şi cercetarea responsabilă” care face parte din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

 Activităţile propuse spre a fi realizate oferă posibilitatea elevilor de a cunoaşte  noţiuni generale despre nanomateriale, precum şi prezentarea unor aplicaţii ale acestora în medicină, respectiv în cercetarea muzeală (restaurarea obiectelor/artefactelor de patrimoniu). În plus, activităţile desfăşurate sunt orientate şi pe formarea unei atitudini conştiente şi responsabile faţă de utilizarea unor proprietăţi ale unor nanomateriale - fie naturale, fie sintetizate - în laboratorul de specialitate (medicină, conservare/restaurare).

             Acest lucru presupune realizarea unor activităţi experimentale prin care sunt evidenţiate particularităţile structurale şi funcţionale ale unor nanomateriale naturale, cât şi modul de utilizare a acestora în diverse aplicaţii medicale sau în cercetarea muzeală. Activităţile sunt destinate unui public cu pregătire medie, şi se vor desfăşura în intervalele orare: 9.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00.

Activităţile sunt propuse de Comunitatea de Învăţare a Proiectului IRRESISTIBLEiar Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte este partener în cadrul Proiectului “IRRESISTIBLE - Including Responsible Research and Innovation in Cutting Edge Science and Inquiry-based Science Education to Improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments”, care are drept obiectiv creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor a importanţei Cercetării şi Inovării Responsabile (RRI), precum şi a popularizării Ştiinţelor în contexte de învăţare formale şi non-formale, utilizând strategii şi metode moderne de predare-învăţare (instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică, modelul 6E etc.).