afis exp literara 20201Consiliul Județean Dâmbovița, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște şi Societatea Scriitorilor Târgovişteni vă invită joi, 16.01.2020, ora 11:00, la vernisajul expoziţiei literare ”Cuvinte potrivite în context contemporan”, ce va avea loc la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189.

         În cadrul evenimentului, organizat cu prilejul Zilei Culturii Nationale, va avea loc şi lansarea cărţii „Crochiuri Literare”, vol. II (1945 - 2020) - autor: Victor Petrescu, editura Bibliotheca, Târgovişte, 2019.

         Expoziţia cuprinde obiecte personale ale scriitorilor dâmboviţeni contemporani: Mircea Horia Simionescu, Mihai Stan, Tudor Cristea, George Coandă, Victor Petrescu, Mihail Gabriel Popescu, Grigore Grigore, Florea Turiac, Corin Bianu, Ion Mărculescu, Victor Davidoiu, Ştefan Ghilimescu, Nicolae Neagu, Henri Zali, Ion Enescu Pietroşiţa, George Toma Veseliu, Niculae Ionel, Dragoş – Mircea I. Dumitru, membrii ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.

         Timp de trei secole, Târgoviştea, fosta capitală a Țării Românești, a reprezentat un centru important pentru cultura românească. O serie de scriitori și poeți români au fost legați nemijlocit de acest oraș, precum reprezentanți ai familiei Văcărescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brătescu - Voinești.

         În Târgoviște, după cel de-al doilea război mondial a apărut și s-a dezvoltat pentru o perioadă de timp Școala prozatorilor Târgovișteni.

         Crearea unei active Societăți a Scriitorilor Târgovișteni, constituie un moment de referință în cultura spațiului dâmbovițean contemporan.

         O doleanță mai veche prinde consistență prin apariția primei serii noi a revistei Litere-lor în aprilie 2000 – aflată astăzi la cel de-al douăzecelea an de apariție neîntreruptă.

         De asemenea, în data de 27 octombrie 2005, dorința literaților dâmbovițeni se materializează prin înființarea Societății Scriitorilor Târgovișteni, cu membrii fondatori: Mircea Horia Simionescu – președinte de onoare, Mihai Stan – președinte, Tudor Cristea, George Coandă, Victor Petrescu, Emil Stănescu – vicepreședinți, Mihail Gabriel Popescu , Grigore Grigore – secretari, D    an Țop – consilier juridic, Florea Turiac – trezorier. Cinci dintre membrii Societății Scriitorilor Târgovișteni sunt și membrii ai Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (Mihai Stan, Victor Petrescu, George Coandă, Tudor Cristea, Mircea Horia Simionescu).

         În prezent, Societatea Scriitorilor Târgovișteni are un număr de 200 de membrii tineri colaboratori, dâmbovițeni sau nu, lumea literară devenind o reputată entitate a culturii spațiului dâmbovițean.

      

sigla siteComplexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „CETATEA ROMANŢEI” Târgovişte, organizează miercuri, 15 ianuarie 2020, la Muzeul „Casa Romanţei” Târgovişte, evenimentul

 

ZIUA CULTURII NAŢIONALE

PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI

 

         Manifestările se înscriu în programul „Casa Romanţei – ambasadă a culturii la Târgovişte” şi se desfăşoară sub patronajul Federaţiei Europene a Asociaţiilorşi Cluburilor pentru UNESCO (FEACU) în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte, Inspectoratul ŞcolarJudeţeanTârgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişte, ReprezentanţaDâmboviţa a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea ZiariştilorProfesionişti - Filiala Dâmboviţa șiFiliala „Mihai Viteazul” a Cultului Eroilor.

 

                                              Programul evenimentului

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

- PATRIMONIUL POETIC AL ROMANŢEI -

Miercuri, 15 ianuarie 2020

 

*ora 11,00 – Deschiderea festivă a manifestărilor. Alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

- Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

-         „MARI SCRIITORI ŞI JURNALIŞTI” - Alocuţiuni ale reprezentanţilor Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţa și ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

-         Momente artistice susţinute de elevi ai Liceului de Arte “Bălaşa Doamnă” (Corul „Sonoris” – dirijor prof. Maria Iancu) şi ai Seminarului Teologic “Sfântul Ioan Gura de Aur” (Grupul „Excelsior” – dirijor prof. Florinel Cazan).

-         “Cântaţi romanţele” – interpretarea unor romanţe celebre pe versuri ale marilor poeți români, împreună cu publicul şi cu Alina Mavrodin Vasiliu.

-         Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

         

SERATA „COMORI ALE ROMANȚEI”

*ora 17,00 - Deschidere festivă - alocuţiuni din partea organizatorilor şi a instituţiilor partenere.

             - Prezentarea Muzeului “Casa Romanţei”

- “Patrimoniul poetic al Romanţei” – contribuția Romanței la promovarea poeziei românești - alocuţiuni din partea Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ai UZPR – Filiala Dâmboviţași ai Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

- “Cântaţi romanţele” – momente artistice susţinute de Grupul vocal “Doruleţul” condus de Mihail Vlădăreanu, alături de laureaţi ai Festivalului Naţional “Crizantema de Aur” – Bogdan Hrestic, Nicoleta Vasile, Daiana Berbec, împreună cu Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”.

-         Vizitarea Muzeului “Casa Romanţei” din Târgovişte.

 

Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului Mihai Eminescu (1850-1889). În această zi avem ocazia nu doar să celebrăm un mare poet, dar să şi reflectăm asupra culturii româneşti.

        Anul acesta, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte, oferă acces gratuit tuturor categoriilor de public în muzeele din municipiul Târgoviște, dar și în cadrul Ansamblului Brâncovenesc Potlogi, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Muzeul Etnografic "prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa

 

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie atragerea a cât mai mulţi vizitatori în sălile expoziţionale, pentru a redescoperi o parte din istoria şi cultura românilor.

      Astfel, în data de 15 ianuarie 2020, între orele 8.00 – 16.00 veţi putea vizita: Ansamblul Monumental “Curtea Domnească”, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Casa Romanţei, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Expoziţia “Metamorfozele unui loc al memoriei” situată în fosta Unitate Militară 01417, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul evoluţiei omului şi tehnologiei în paleolitic, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Muzeul Etnografic "prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa.

Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă programul special de vizitare, pentru perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, al următoarelor muzee componente:

·        Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;

·     Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;

·     Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Muzeul de Istorie

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Muzeul ”Casa Romanţei”

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Muzeul de Artă

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·     Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Expoziţia "Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri "Ferdinand I" la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România"

Deschis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·        Peştera Ialomiţei 

Deschisă în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 09.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 16.00;

·        Ansamblul Brâncovenesc Potlogi

Deschisă în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, între orele între 08.00 – 16.00, ultimul vizitator intră la ora 15.30;

·      Muzeul ”Vasile Blendea”

Închis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

·      Muzeul Etnografic "Prof. Dumitru Ulieru" Pietroşiţa

Închis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

·      Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa

Închis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

·      Casa Atelier “Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele

Închis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

·      Casa Memorială I. L. Caragiale

Închis în perioada 23 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

 

Vă așteptăm cu drag și vă dorim Sărbători Fericite!

 

Consiliul Județean Dâmbovița şi Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște vă invită marţi, 17 decembrie 2019, ora 13.00, la deschiderea expoziţiei ”Chintuș, becheș, laibăr - cojoace din Transivania”, ce va avea loc la Muzeul de Artă din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 185.

         Expoziția invită publicul de toate vârstele să descopere o colecție inedită de piese etnografice specifice zonei transilvane (Banat, Ținutul Pădurenilor - Hunedoara), intrate în patrimoniul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște în data de 9 septembrie 1943 ca parte a donației Primăriei Târgoviște. Acestea au fost lucrate manual de meșteri cojocari, folosind ca material de bază la becheșe, blana de ovine şi la chintușe, lâna rezultată în urma torsului (dimie). Sunt piese realizate cu măiestrie și puse în valoare de rafinamentul decorurilor vegetale și geometrice stilizate. Pentru cusătură au fost folosite diferite fire de bumbac, lâna, fir metalic auriu, fir metalic argintiu, unele fiind decorate cu oglinzi, bumbi din piele, ciucuri de diferite marimi, toate acestea dând o valoare deosebită acestui mesteșug, care de-a lungul timpului, la noi în țară, a fost dus la rang de artă.

         Expoziția va fi deschisă vizitării până la 31 decembrie 2019, la Muzeul de Artă, de marți – duminică, între orele 8.00 – 16.00.

afis tinutul padurenilor

sigla siteColectivul de cercetare al Muzeului Evoluției Omului și Tehnologie în Paleolitic, din cadrul Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească”din Târgoviște, instituție subordonată Consiliului Județean Dâmbovița, anunță comunitatea științifică și opinia publică din România că a descoperit, prin săpături arheologice, într-o nouă așezare paleolitică (denumită Piatra Neamț 1), prima statuetă de tip Venus din țara noastră, în data de 21iunie 2019.

            Pentru precizarea vârstei exacte a statuetei, au fost realizate câteva serii de datări radiocarbon AMS în două laboratoare diferite, Beta Analytic din SUA și RoAMS, laborator al Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei. Astfel, rezultatul datărilor AMS a oferit vârsta de 17.000 de ani. Aceasta înseamnă că ne aflăm în fața celei mai vechi sculpturi în piatră din România și din această parte a Europei, precum și printre cele mai importante descoperiri paleolitice din Europa. O caracteristică excepțională a statuetei de la Piatra Neamț este oferită de conservarea intactă a acesteia, mai ales că marea majoritate a statuetelor paleolitice din piatră descoperite până în prezent au fost găsite în stare mai mult sau mai puțin fragmentară.

Realizată din gresie, statueta măsoară circa 10 cm și păstrează urme diverse de prelucrare. După 100 de ani de la recuperarea celebreistatuetepaleolitice de la Willendorf din Austria, considerată acum simbol național, noua descoperire de la Piatra Neamț contribuie substanțial la îmbogățirea patrimoniului paleolitic cu un obiect de artă remarcabil.

În cadrul conferinței de presă, organizată la sediul Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, str. Stelea nr. 4, în data de 18 decembrie 2019 la ora 11:00, Venus de Piatra Neamț va fi expusă pentru prima dată publicului.

În această lună muzeul nostru împlinește 6 ani de la înființare, perioadă în care rezultatele cercetării paleoliticului din România, prin colectivul care activează în muzeu, s-au multiplicat constant, fiind recunoscute la nivel internațional.

Având în vedere importanța descoperirii pentru patrimoniul universal, suntem recunoscători dacă veți onora invitația noastră la acest eveniment unic pentru cercetarea științifică și cultura din România.