Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște şi Editura Cetatea de Scaun, vă invită miercuri, 18 octombrie 2017, ora 11:30, la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189, pentru lansarea cărţii “Meşteşug, artă, document. Cahlele din Țara Românească (secolele XIV – XVII)”, autor: Maria-Venera Rădulescu.

            Cu ocazia apariției, va avea loc o întâlnire cu autoarea, Maria-Venera Rădulescu şi acad. Răzvan Theodorescu. Cartea a fost tipărită cu sprijinul financiar al Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

            „Lucrarea se referă la teritoriul Munteniei şi Olteniei, unitate geomorfologică delimitată la nord de Munţii Carpaţii Meridionali, la nord-est de cursul râului Râmnicu Sărat şi partea din aval a Siretului, la sud şi est de Dunăre, iar spre vest de râul Cerna, podişul şi Munţii Mehedinţi. Caracterizată prin prezenţa tuturor formelor de relief, străbătută de mai multe râuri (Motrul, Jiul, Oltul, Vedea, Argeşul, Prahova, Dâmboviţa, Ialomiţa, Călmăţui ş.a.), cu o faună şi floră bogată, zona a oferit din cele mai vechi timpuri condiţii favorabile aşezărilor umane.

            Situată la întretăierea drumurilor comerciale ce coborau pe Dunăre, din centrul continentului până la Marea Neagră, a drumurilor ce traversau Carpaţii de Sud, venind din Ardeal, pe firul unor importante cursuri de apă, sau a drumurilor ce coborau din nord, de la Marea Baltică prin Polonia şi apoi prin Moldova, spre aceeaşi lume balcanică sau spre fascinantul Orient, Ţara Românească se dezvoltă sub influenţa culturii şi civilizaţiei europene, devenind o componentă a ei.

            În secolele XIV-XVII, spaţiul geografic amintit este presărat cu nenumărate cetăţi, sate, Curţi boiereşti, biserici şi mănăstiri, târguri şi oraşe, dintre care, unele, reşedinţe domneşti. Amenajarea interioarelor a jucat, desigur, un rol important în epoca amintită. Fie că era vorba de palate domneşti, de anexele mănăstireşti sau de locuinţele feudalilor – toate acestea primitoare de oaspeţi de seamă, fie că amintim obişnuitele case ale orăşenilor sau ţăranilor, confortul încăperilor era asigurat prin mobilierul adecvat, ţesături armonios colorate, ceramică şi obiecte de metal. În acest context, instalaţia de încălzit devine şi obiect decorativ de primă importanţă. Cahlele ce împodobesc aceste sobe se remarcă adesea prin frumoasa realizare artistică şi prin repertoriul ornamental încărcat de simboluri, de mesaje, transmise peste veacuri. Aceste piese se înscriu vastului patrimoniu cultural românesc.” Maria-Venera Rădulescu

sigla site

           În contextul dezvoltării ofertei de programe educative pentru elevi, Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte se alătură, şi anul acesta, programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, iniţiat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, şi în cadrul căruia preşcolarii, şcolarii şi liceenii vor avea ocazia să participe la activităţile educaţionale organizate.

            Activităţile educaţionale din cadrul proiectului sunt următoarele:

Titlul activităţii

1. „Fotograf pentru o zi la Curtea Domnească”

 

Scurtă descriere a atelierului

Atelierul, prin tema aleasă, propune o modalitate inedită de familiarizare cu fascinanta istorie a unei curţi domneşti. Îndrumaţi de organizator, participanţii, împărţiţi pe grupe, vor explora reședința voievozilor în căutarea de subiecte demne de a fi înregistrate pe peliculă, asimilând, totodată, cunoștințe despre acest spațiu încărcat de istorie. Fiecare grupă de elevi va dispune de un aparat de fotografiat care va permite acestora să surprindă, conform propriilor percepţii şi imaginaţii, diverse ipostaze ale monumentelor Curţii Domneşti. Cele mai inedite, spectaculoase, originale imagini obţinute vor constitui baza unui minialbum fotografic, de care fiecare grupă va dispune la finalul atelierului.

      Reper al acestei activități îl reprezintă expoziția de fotografie intitulată Imaginea puterii – puterea imaginii, etalată în pivniţa Palatului Petru Cercel. Modalitatea de lucru aleasă va starni curiozitatea şi va înlesni cunoaşterea unuia dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură din Ţara Romanescă, Curtea Domnească din Targovişte.

Ziua și intervalul orar când va fi programată fiecare grupă

Octombrie 23 – 27 octombrie

Luni : 10.00 – 12.00

Marți : 10.00 – 12.00

Miercuri : 10.00 – 12.00

Joi : 10.00 – 12.00

Vineri : 10.00 – 12.00

Loc de desfăşurare

Curtea Domnească

Responsabil

Minodora Cârciumaru

Categoria de vârsta

VIII - XII

Numarul maxim de participanți la un atelier

30

 

Titlul activităţii

2. „ Povestea scrierii”

Scurtă descriere a atelierului

Care au fost primele forme  de scriere? Drumul scrierii, începând de la scrierea pictografică, până la cea fonetică.

    Care au fost primele suporturi de scriere? Cum arată o tăbliţă de lut, un pergament, un papirus sau o hârtie manufacturată şi cum se obţineau ele?

  Ce este un scriptorium?  Cine erau caligrafii, copiștii și ilustratorii? Ce rol au avut aceştia în societate de- a lungul timpului?

     Elevii participanți vor afla răspunsurile la aceste întrebări în cadrul atelierului „ Povestea scrierii”. În plus,  vor avea ocazia să creeze litere pline de fantezie și să ornamenteze pagini de manuscris folosind tehnici, instrumente și suporturi de altădată.

Ziua și intervalul orar când va fi programată fiecare grupă

1 octombrie – 31 octombrie

Luni 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Marți 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Miercuri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Joi 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Vineri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Luni 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Marți 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Miercuri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Joi 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Vineri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Luni 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Marți 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Miercuri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Joi 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Vineri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Luni 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Marți 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Miercuri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Joi 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Vineri 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Luni 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Marți 9.00 – 10.00; 10.00 – 11.00; 11.00 – 12.00

Loc de desfăşurare

Curtea Domnească

Responsabil

Luminița Anghelescu

Categoria de vârstă

 7 – 12 ani

Numărul maxim de participanți la un atelier

30

 

Titlul activităţii

3. Atelier de zețuire (culegere litere) și tipărire a unei pagini de carte

Scurtă descriere a atelierului

În cadrul atelierului cursanții vor învăța tehnica zețuirii, a amplasării ornamentelor și a ilustrațiilor în pagină, precum și tipărirea efectivă a câte unui text, conceput de către participanți.

Ziua și intervalul orar când va fi programată fiecare grupă

24 octombrie si 26 octombrie

Marti: 10.00-11.00, 13.00- 14.00

Joi: 10.00-11.00, 13.00- 14.00

Loc de desfăşurare

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

Responsabil

Andrei Scărlătescu și Felician Cheosea

Categoria de vârstă

10- 14 ani

Numărul maxim de participanți la un atelier

25 de copii

 

Titlul activităţii

4. „Ziua Portilor Deschise”

Scurtă descriere a atelierului

Crcetarile arheologice din campania de anul acesta, aflate la final, vor fi facute publice in aceasta maniera.

 Vizitatorii vor putea vedea si intelege ce inseamna o cercetare arheologica  intr-un sit, ce logistica presupune un astfel de demers. Vor putea admira principalele descoperiri ale acestei campanii.(vase de lut, unele din piatra, zeitati din lut ars etc).

Vor fi explicate, prin exemplificare, notiuni din geografie, topografie sau concepte precum patrimoniu, sit arheologic, sat si casa din preistorie.

Ziua și intervalul orar când va fi programată fiecare grupă

23 octombrie

10.00 – 13.00

24 octombrie

10.00 – 13.00

25 octombie

10.00 – 13.00

Loc de desfăşurare

Situl arheologic Geangoesti Hula, com. Dragomiresti, judetul Dambovita

 

Responsabil

Ilie Ana

Categoria de vârsta

IV - XII

Numarul maxim de participanți la un atelier

                        --

sigla site 

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. Muzeograf pe perioadă determinată  - 1 post
 2. Supraveghetor muzeu – 1 post - Palatul Brâncovenesc Potlogi

Descarca anuntul

afis mpcConsiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște vă invită duminică, 10 septembrie 2017, ora 17:00, la vernisajul „Expoziției pictura şi desen MARIN PETRE CONSTANTIN -  mărturie plastică a culorii locale a vechiului oras Târgoviste,  in perioada anilor 1970 – 1980”, ce va avea loc la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr.189.

         Artistul s-a născut la 13 septembrie 1925 şi a studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” cu maeștrii Camil Ressu, Cornel Medrea, Nicolae Dărăscu, devenind membru al Uniunii Artiștilor Plastici din anul 1955. A fost profesor de pictură la Școala Populară de Artă din Târgoviște.

         În cele circa 80 de lucrări de pictură şi desen se vor putea urmări prin subiectele abordate de artist (peisaj citadin, portret, natură statică) cele câteva perioade de lucru ale pictorului. Totodată, expoziţia subliniază atașamentul pictorului față de orașul Târgoviște, prin aducerea în varii compoziții, pe nenumărate pânze, a caselor de secol al  XIX-lea, demolate între timp.

         Mulţumim familiei artistului, d-nei Margareta Iordache Petre şi d-lui Gheorghe Petre, pentru sprijinul acordat.

sigla site

           Începând cu data de 1 septembrie 2017, Muzeul de Artă din cadrul Complexului Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte, va intra într-un proces de reamenajare a spaţiilor existente la etaj, rămânând deschise pentru vizitare numai sălile de la parterul clădirii. Programul de vizitare rămâne neschimbat, expoziţia putând fi vizitată de marţi până duminică, între orele 9 – 17, intrarea fiind liberă.

            Muzeul va fi redeschis în totalitate, în data de 9 septembrie 2017, cu ocazia Zilelor Cetăţii Târgovişte, când va fi vernisată expoziţia pictorului Mihai Şerbănescu, intitulatăRetrospectivă Mihai Şerbănescu. Pictură. Grafică. Desen.”

AFIS EXPOZITIE 1           Consiliul Județean Dâmbovița și Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște vă invită la vernisajul expoziției IMAGINEA PUTERII – PUTEREA IMAGINII Restaurarea Curţii Domneşti din Târgovişte în fotografii de arhivă, care va avea loc vineri, 8 septembrie, ora 12.30, la Curtea Domnească – beciul Petru Cercel.

             Expoziția pe care o realizăm se dorește a fi modul nostru de a ne arăta prețuirea față de orașul Târgoviște, de valorile prin care el se înscrie în patrimoniul cultural românesc și are ca temă procesele de restaurare prin care au trecut monumentele din incinta Curții Domnești din Târgoviște, începând cu perioada domniilor regulamentare și până recent, la începutul secolului XXI. Perspectiva din care încercăm să abordăm acest subiect, cea a puterii de atracție a vestigiilor, manifestată într-o perioadă îndelungată de timp, orientează interesul publicului asupra importanței actuale a monumentelor istorice, supuse unor variate procese de restaurare.

           Complexului aulic târgoviștean i s-au dedicat numeroase studii, dar mai puțin s-a încercat realizarea unei istorii în imagini de arhivă. Am considerat acest demers extrem de necesar, mai ales că reședința domnească a reușit, prin puterea pe care o exercită până în prezent, să se constituie într-un reper ferm al istoriei civilizației medievale românești.

             Modalitatea de expunere aleasă a permis obținerea unei imagini unitare a eforturilor de restaurare a monumentelor Curții Domnești de către Comisia Monumentelor Istorice și Direcția Monumentelor Istorice, proces început încă din primii ani ai secolului XX și continuat până la începutul secolului XXI. Demersul nostru este organizat respectând criteriul de bază, cel cronologic, corespunzător apariției primelor picturi, schițe, gravuri și desene păstrate și publicate sau fotografii care surprind procesele de restaurare petrecute timp de aproape două secole.

Vor lua cuvântul: jr. dr. Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, prof. univ. dr. Ioan Opriș, Universitatea Valahia din Târgoviște, c.s. I arhg. Gh. I. Cantacuzino, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, referent Iuliu Șerban, Institutul Național al Patrimoniului.

Coordonatori: c.s. III Minodora Cârciumaru, muzeograf IA Florin-Gabriel Petrică, artist plastic-grafician Andrei Scărlătescu

Expoziția  va putea fi vizitată în perioada 8 septembrie – 31 octombrie 2017.

Vineri, 1 septembrie 2017,  ora 13.00, în spațiul generos aflat la parterul Muzeului de Istorie va avea loc vernisajul expoziției  GARĂ PE DRUMUL MARII UNIRI, la care avem plăcerea să vă invităm.

 Organizatorul, Asociația DAR DEVELOPMENT desfășoară, în cadrul parteneriatului cu Departamentul CENTENAR al  Guvernului României, proiectul de promovare a patrimoniului cultural “Gară pe drumul Marii Uniri”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.Proiectul pune în lumină importantul rol al căilor ferate în dezvoltarea României Moderne și desfășurarea Primului Război Mondial, printr-o expoziție fotodocumentară itinerantă care poposește și la Târgoviște, capitala medievală a Țării Românești,  între 1 și 9 septembrie 2017.

Partenerii Asociației DARDEVELOPMENT sunt instituții de prestigiu care gestionează patrimoniul cultural al României: Arhivele Naționale ale României, Primăria Municipiului Iași, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu” și comunitatea “Călător prin gările de odinioară”, iar la Târgoviște expoziția noastră se află sub egida Consiliului Județean Dâmbovița.

Expoziția de la Târgoviște prezintă,  în premieră, imagini care ilustrează tradiția militară a orașului și imagini de o mare însemnătate pentru istoria feroviară legate de construcția căii ferate ce leagă Târgoviște de București. Acest tronson,inaugurat în 1894, realizat de către Regimentul I Geniu al armatei Române, într-o vreme în care dezvoltarea rețelei feroviare era realizată prin concesionari străini. În privința Dâmboviței și a contribuției sale, amintim numai faptul că, în timpul Primului Război Mondial, Regimentul III Dâmbovița nr. 22 a primit Ordinul "Mihai Viteazul" pentru vitejia sa din campania din Transilvania din 1916, dar și pentru bărbăția soldaților săi în timpul marilor bătălii de la Mărăști, Oituz si Mărășești din vara anului1917.

 Doamna Alexandra Brutaru, președinta Asociației DAR DEVELOPMENT ne va onora cu prezența șiva dezvălui publicului aspecte puțin cunoscute, relevate de studierea arhivelor și colecțiilor de fotografii ale instituțiilor implicate în proiect.

AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Minivacanţa din perioada 12 - 15 august 2017 reprezintă un prilej deosebit pentru dâmboviţenii şi turiştii care doresc să afle informaţii importante despre istoria vechii Cetăţi de Scaun. Pentru ei sau pentru cei care doresc să petreacă aceste zile într-un mod aparte, muzeele dâmboviţene  sunt deschise pentru vizitare.
 Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte anunţă că în intervalul  12 - 15 august 2017, muzeele  componente funcţionează după urmatorul program:
 • Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte
Deschis între orele între 09.00 – 18.30, ultimul vizitator intră la ora 18.00;
 • Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti
Deschis între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni
Deschis între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic
Deschis între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Muzeul de Istorie
Deschis între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Muzeul de Artă
Deschis între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”
Deschisă între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România”
Deschisă între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30;
 • Peştera Ialomiţei
Deschisă, între orele între 09.00 – 19.00, ultimul vizitator intră la ora 18.00;
 • Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi
Deschis, între orele între 09.00 – 17.00, ultimul vizitator intră la ora 16.30.