sigla siteComplexul Național Muzeal Curtea Domnească Tîrgoviște propune publicului o altă serie de produse vizuale, de data aceasta rezultat al unei colaborări între specialiștii muzeului și publicul dedicat, antrenat în anumite activități specifice de cercetare desfășurate în cadrul muzeului în anul 2020, în calitate de voluntari.

Produsele audio-vizuale (filme, prezentări, texte) sunt o parte a documentării realizate ca urmare a derulării unor experimente prin care ne propunem redobîndirea unor abilități în vederea recrearii de gesturi, operații tehnice și produse, activități pe care dorim a le continua în anul 2021, într-un parteneriat cu prietenii muzeului. Scopul este de a obține produse finite ce vor putea fi comparate cu artefactele descoperite în siturile arheologice.

În cazul prezentei serii de experimente, obiectivul este de a obține fibre textile și produse care să poată fi comparate cu cele descoperite pe șantierul arheologic Geangoești-Hulă, com. Dragomirești, jud. Dâmbovița, unde este în curs de cercetare un sat de perioadă eneolitică (din latinescul aeneus = de aramă și din grecescul lithos = piatră), ce a fost datat 4400-4000 î.e.n.

Din acea perioadă, în această zonă a lumii, uneori, foarte rar,ajung pînă la descoperire artefacte de natură organică – lemn, semințe, și doar dacă procesul de dezintegrare a acestora a fostîntrerupt datorită carbonizării.

Dar existența obiector de vestimentație, legăturilor, păturilor, cuverturilor, șireturilor sau legăturilorsunt presupuse prin prezența altor elemente, urme sau artefacte; greutățile de fuse și de la războiele de țesut vorbesc despre pânză și haine, prezenta unor amprente de împletituri pe fundul unor vase, amintesc de rogojini, acele implică cusut, orificiile de prindere povestesc despre vase suspendate, uneltele trebuiau fixate, după cum trebuiau legate bârnele acoperișului, legăturile de lemne și de plante medicinale etc.

Deși există toate aceste dovezi indirecte despre existența firelor și prespunem că oamenii aveau în bagajul cunoașterii lor și în activitatea curentă croșetatul, împletitul firelor pentru a obține articole vestimentare, decorative sau utilitare, practicau țesutul, cusutul, lipsesc dovezile – cămășile, betele, șireturile, șorțurile, coșurile împletite, recipientele din nuiele și lemn, rogojinile etc.

Această absență a suscitat numeroase discuții și încă implică întrebări și nelămuriri. Cea mai simplă întrebare a fost legată de natura acestor fibre textile, dacă, se stipulează în literatura de specialitate, speciile de oaie și capră din acea perioadă nu aveau lână care să poată fi toarsă, primele dovezi de fibre textile de origine animală fiind datate ca. 500 de ani mai tîrziu, în epoca bronzului, iar plantele textile tradiționale, inul și cînepa sunt o absență în inventarul de semințe carbonizate descoperite în așezările din neo-eneolitic cercetate în Romania și se consideră că, în cea mai mare parte a teritoriului Europei, nu erau cultivate.

Șansa păstrării unor fire în unele din vasele găsite în casele dărîmate și cercetate în situl de la Geangoești ne permite să le comparam la microscopcu firele de ață, obținute prin intermediul experimentului, din diferite plante locale ce prezintă fibre textile/sclerenchimatice.

În literatura de specialitate, cea mai uzuală plantă indicată a fi fost utilizată în neo-eneolitic este considerată a fi urzica, de aceea prima serie de experimente au fost dirijate către extragerea de fibre din această plantă.

Mulțumim celor doi colaboratori, pasionați de istorie, arheologie, patrimoniu, dar și de știință, liceenii Ionut Catangiu și Laurențiu Olteanu, care au preluat sarcina de a efectua efectiv seria de experimente și produse vizuale, investind mult timp, cu entuziasm și creativitate.

Impreună vă invităm să urmăriți aventura noastră în redescoperirea gesturilor de extragere a fibrelor textile și de obținere a firelor de ață, întîi din urzică, sperînd ca anul acesta să reușim să producem plante de in și cînepă pe care să le exploatăm, și să ducem la bun sfîrșit experimentul arheologic pe care ni l-am propus.

Vizionarea materialului se face accesând următorul link: https://youtu.be/HjQiJmil5GM